Elektrická požární signalizace – EPS

LITES, DECTOMAT, ESSER a COOPER

Systém elektrické požární signalizace (EPS) je soubor zařízení k vyhodnocování požární situace v objektu. Slouží k včasné detekci požárního nebezpečí a tím následně k ochraně majetku a osob před požárem.

Základní jednotkou každého systému EPS je ústředna. Ta je schopná obsluhovat různé množství koncových zařízení, tedy hlásičů, ovládacích prvků, apod.

Dělení EPS

 • adresný/analogový systém - dokáží na jedné průběžné (zpravidla kruhové) lince ovládat stovky koncových zařízení s konkrétními adresami. Je tedy určena přesná adresa konkrétního hlásiče. Přitom lze jednotlivé skupiny hlásičů nebo jednotlivé hlásiče samostatně ovládat, nastavovat práh jejich citlivosti a v případě potřeby je vypínat nebo zapínat.
 • konvenční systém - je vhodný zejména pro méně náročné aplikace s menším počtem koncových prvků. Obvykle bývají 1-24 smyčkové. Na jednu smyčku lze připojit maximálně 30 koncových prvků. Vyhodnocuje se stav vždy celé smyčky.
  Hlavní výhodou těchto systémů je jejich cena.
 • autonomní systémy - jedná se o jednotlivé hlásiče, které sami vyhodnocují svůj stav a zároveň signalizují případný požár. Většinou jsou napájené z vlastní baterie.

Druhy hlásičů

 • automatické hlásiče
  - opticko-kouřové hlásiče pro detekci kouře pomocí foto komory,
  - teplotní hlásiče pro detekci zvíšeného tepla (buď dosažení konkrétní hranice nebo v krátké době nárust o konkrétní teplotu - diferenciální),
  - opticko-teplotní hlásiče kombinace výše uvedených,
  - CO hlásiče - sledují úroveň oxidu uhelnatého
  ...
 • tlačítkové hlásiče - manuální
  dvoustupňová aktivace - musí se nejdříve rozbít ochranné sklo a poté záčknout tlačítko
  jednostupňová aktivace - poplach je vyhlášen již při rozbití skal
 • plamenné - detekují přítomnost plamene
 • lineární - fungují na principu útlumu odraženého parsku v kouři
 • teplotní kabel - funguje na principu změny odporu kabelu v závislosti na teplotě

Jsme schopni pro vás zajistit :

 • Montáže EPS systému
 • Servis EPS systému
 • Revize a kontroly funkčního stavu EPS sytému

a to v systémy  LITES, DECTOMAT, ESSER a COOPER