Hromosvody

Popis hromosvodu a nová norma

Bouřka je přírodní jev doprovázený bleskem a hřměním. Z meterologického hlediska představuje bouřka nejvýraznější projev konvekce v atmosféře. Bouřky vznikají při instabilním vrstvení vzduchové hmoty do vysokých hladin, při vysoké relativní vlhkosti při zemi i ve výšce, nebo při přítomnosti vnější síly, která iniciuje vertikální pohyb.

Blesk je jednoznačně nejnebezpečnějším doprovodným jevem bouřek. Silnější bouřka produkuje tisíce blesků a každý z nich je potenciálním zabijákem. Pohybovat se venku v bouřce je veliké riziko a můžete to schytat odkudkoliv a bez varování. Napětí v takovém blesku dosahuje hodnot až 100 milionů voltů, zatímco proud se pohybuje okolo 30 tisíc ampér. Teplota vodivého kanálu bývá údajně pětkrát vyšší než teplota slunce, tedy přibližně 25 000 °C.

Hromosvod má tři hlavní části: jímací vedení, svody vedení a uzemnění.

Hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které dobře odolávají korozním vlivům okolního prostředí, proto se nejčastěji používají pozinkované (FeZn) prvky, dále můžou byt použity prvky v měděném (Cu) provedení nebo v současné době dostupnější prvky vyrobené ze slitiny hliník, hořčík, křemík (AlMgSi). Dále se tyto prvky vyrábějí v nerezovém provedení, ty mají velkou výhodu v životnosti a kombinaci se všemi materiály. Pozinkované železo se může kombinovat s prvky vyrobenými z nerezu nebo slitiny AlMgSi. Prvky vyrobené z Cu materiálu můžeme kombinovat jen s nerezovými prvky. Tyto kombinace se musejí dodržovat z důvodů zabránění vznikání elektročlánku. Dále jsou atestované plastové prvky, které se používají pro kombinaci se všemi materiály.

Uzemnění musí být provedeno co nejlépe, a to z důvodů pozdějšího měření revizním technikem, které by mělo dosahovat méně než 10 ohmů.

Zemnění se musí provádět  v provedení FeZn 10mm.

Nová norma a platnost předchozích norem.

Nová norma platná od 1.11.2006

Od 1. 11. 2006 platí nová norma pro ochranu před bleskem ČSN EN 62305-(1-5). Překlad této normy byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má stejný status jako oficiální verze. Norma ČSN 34 1390 a 34 1395 z 29. 1. 1969, platí souběžně s novou normou ČSN EN 62305-(1-5) až do 1. 2. 2009. Platí tedy v zásadě toto:

Projekty předložené ke schválení do 30. 10. 2006 budou realizovány dle normy ČSN 34 1390, s tím, že musí být dokončeny a zkolaudovány do 1. 2. 2009, jestliže budou dokončeny po tomto datu, musí být realizace provedena dle nové normy ČSN EN 62305-(1-5).

Důležitým kritérii uzemnění jsou jeho tvary a rozměry tak, aby došlo k rozdělení bleskového proudu do země a byla zmenšena nebezpečná přepětí. Všeobecně je však doporučen nízký zemní odpor (je-li možno, nižší než 10 Ω – měřený při nízkém kmitočtu).