Nepodceňujte pravidelnou revizi elektroinstalace

Jste-li majitelem bytu, domu či jiné nemovitosti, máte povinnost zajistit revizi elektroinstalace. Při jejím zanedbání by mohlo dojít např. k požáru, úrazu nebo jiným škodám, a navíc by Vám pojišťovna danou událost nemusela vůbec proplatit.

Revize je soubor úkonů k ověření technického stavu a posouzení bezpečnosti zařízení.

Při dokončení výstavby nového nebo rekonstruovaného elektrického zařízení se před předáním do trvalého provozu provádí výchozí revize dále se provádí pravidelná revize v daných intervalech.

Provádíme

 1. Revize výchozí elektroinstalace
 2. Revize pravidelné elektroinstalace
 3. Revize mimořádné elektroinstalace
 4. Revize nového odběrného místa pro ČEZ distribuci
 5. Revize elektrospotřebičů
 6. Revize ručního nářadí

Nepodceňujte pravidelné revize z mé zkušenosti na skoro každém objektu odhalím vážnou závadu, ohrožující bezpečnost provozu a možnost úrazu el. proudem.

Revize elektroinstalace je velmi důležitá, případná závada na elektroinstalaci může mít fatální následky.

Požár domu

Lhůty pro pravidelné revize elektroinstalace

 • 0,5 roku
  prozatímní zařízení
 • 1rok
  mokré prostředí
  prostředí s extrémní korozní agresivitou
  pojízdné a převozné prostředky
 • 2roky
  nebezpečí požáru a výbuchu
  prostředí s otřesy
  prostory, kde se shromažďuje více než 250 lidí
  objekty z materiálů C2 a C3
 • 3roky
  studené prostředí
  horké prostředí
  vlhké prostředí
  prostředí s extrémní korozní agresivitou
  prostředí s nehořlavým prachem
  prostředí s biologickými škůdci
  objekty pro rekreaci
  školy
  hotely a ubytovny
 • 4roky
  venkovní prostředí
  prostředí pod přístřeškem
 • 5let
  ostatní prostory

Revizi musí provádět výhradně revizní technik.

Revizi elektroinstalace rozhodně nemůže provádět každý – provést ji mohou pouze vyškolení revizní technici, kteří k této činnosti mají platné oprávnění od Technické inspekce ČR.